11 Şubat 2017 Cumartesi

08:00-08:45

B hücreli lenfoma patogenezi

Dr. Ralf Kuppers

09:00-09:45

B hücreli lenfoma sinyal yolakları

Dr. Ralf Kuppers

10:00-10:45

B Hücreli lenfomalarda mikrocevresel etkileşim

Dr. Ralf Kuppers

11:00-11:45

Lenfomada PET’in Radyodiyagnostik önemi

Dr. Onur Demirkol

12:00-12:45

Lenfomada radyoterapi

Dr. Yasemin Bölükbaşı

14:00-14:45

Mantle hücreli lenfomadaki genel kavramlar

Dr. Olivier Hermine

15:00-15:45

Mantle Hücreli, birinci basamak tedavisi

Dr. Olivier Hermine

16:00-16:45

Mantle Hücreli, nüks refrakter hastalığın tedavisi

Dr. Olivier Hermine

17:00-17:45

KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma’ya giriş, KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma sınıflandırılması ve prognozu

Dr. Teoman Soysal

18:00-18:45

KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma birinci basamak tedavisi

Dr. Teoman Soysal

19:00-19:45

Nüks / tedaviye yanıt vermeyen KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma tedavisi

Dr. Teoman Soysal

19:45-20:15

Olgu tabanlı KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma tartışması

Dr. Teoman Soysal